خانه برچسب نوشته ها حمید صفت
دنیای رپ

درگیری رپرهای منزوی خارج با بورس نسل ۴ و حمید صفت!

درگیری رپرهای منزوی خارج با بورس نسل ۴ و حمید صفت! : در دوشب گذشته در اتفاقی عجیب در رپ فارسی چند رپر قدیمی شروع به درگیری لفظی با چند رپر جوان داخل کشور کردند. رپ فارسی را خیلی از ما با درگیری های سال ۸۰ بین نسل یک می شناسیم و هرزگاهی درگیری‌های کوچکی […]